Očekávané výstupy ŠVP

Žákyně/žák:

  • sdělí informaci obrázkem

  • předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel

  • zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text

  • zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí mřížky

  • obrázek složí z daných geometrických tvarů či navazujících úseček

Zdroje

metodika Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ

(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-1-stupen-zs)