Očekávané výstupy ŠVP

Žákyně/žák:

  • najde a opraví chyby u různých interpretací týchž dat (tabulka versus graf)
  • odpoví na otázky na základě dat v tabulce
  • popíše pravidla uspořádání v existující tabulce
  • doplní podle pravidel do tabulky prvky, záznamy
  • navrhne tabulku pro záznam dat
  • propojí data z více tabulek či grafů

Zdroje

Práce s daty (https://imysleni.cz/ucebnice/prace-s-daty-pro-5-az-7-tridu-zakladni-skoly)

Časový plán 10 hodin Listopad – únor
Učivo Odkaz na učivo ve zdrojích: Materiály

Víme, co jsou data

Práce s daty.zcu.cz

Čteme sportovní tabulku

Doplňujeme sportovní tabulku

Grafování

Evidujeme data

Doplňování tabulky

Slovníky

Tabulka s ovocem

Kontrolujeme data

Adopce zvířátka

Poruchy robotů

Filtrujeme, třídíme a řadíme data

Řazení prohlížečů

Porovnáváme a prezentujeme data

Datíkovy baterie

Odhad prodejů

Páry

Pexeso

Práce s rozvrhy

Řešíme problémy s daty

Datík a prohlížeče

Kontrola referátů

Vigenerova šifra