Očekávané výstupy ŠVP

Žákyně/žák:

  • pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými pracuje, vysvětlí, k čemu slouží

  • edituje digitální text, vytvoří obrázek

  • přehraje zvuk či video

  • uloží svoji práci do souboru, otevře soubor

  • používá krok zpět, zoom

  • řeší úkol použitím schránky

  • dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním zařízením

Zdroje:

A: metodika Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ

(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-1-stupen-zs)

B: učebnice Informatika pro 1. stupeň základní školy

(https://www.albatrosmedia.cz/tituly/12848534/informatika-pro-1-stupen-zakladni-skoly/)

C: Jednoduché ovládání počítače (http://home.pf.jcu.cz/jop/)

Časový plán
12 hodin Září – prosinec
Učivo Odkaz na učivo ve zdrojích Materiály
Digitální zařízení

A: Ovládání digitálního zařízení

Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace B: kap. 2
Ovládání myši C: klikání myší, tahání myší http://home.pf.jcu.cz/jop/
Kreslení čar, vybarvování C: kreslení čáry a vybarvování http://home.pf.jcu.cz/jop/
Používání ovladačů C: ovladače http://home.pf.jcu.cz/jop/
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom) B: kap. 3, 5
Kreslení bitmapových obrázků B: kap. 3 3. Kreslíme
Psaní slov na klávesnici C: psaní na klávesnici http://home.pf.jcu.cz/jop/
Editace textu B: kap. 5, C: doplňování a úprava textu
Ukládání práce do souboru B: kap. 3, 5
Otevírání souborů B: kap. 3, 5
Přehrávání zvuku C: přehrávání zvuku http://home.pf.jcu.cz/jop/