Výukové metody a formy Projektová výuka, samostatná/skupinová práce
Popis Vyučující může alokované hodiny využít na dokončování programovacích projektů, ale
může také zvolit projekt pro interdisciplinární a mimoškolní aplikaci informatiky, např.
vytváření digitálních modelů jevů, webové stránky, aplikace v chytré domácnosti a další.
Alternativou může být také příprava na soutěž v robotice, programování. Projekt má
sloužit k prokázání tvůrčího přístupu žáků k řešení problémů.
Časový plán 6 hodin Duben – červen

Užitečné odkazy: