Očekávané výstupy ŠVP

Žákyně/žák:

  • v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program pro ovládání postavy
  • v programu najde a opraví chyby
  • rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, co se bude opakovat a kolikrát
  • vytvoří a použije nový blok
  • upraví program pro obdobný problém

Zdroje

učebnice Základy programování ve Scratch pro 5. ročník základní školy

(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-ve-scratchi-pro-5-rocnik-zakladni-skoly)

Časový plán 6 hodin Říjen – listopad
Učivo Odkaz na učivo ve zdrojích Materiály

Příkazy a jejich spojování

Opakování příkazů

Pohyb a razítkování

Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy

Vlastní bloky a jejich vytváření

Kombinace procedur

Modul 1 Metodický materiál pro učitele

Modul 1 Pracovní listy

Modul 1 Bádání 1 prezentace 3.0
Modul 1 Bádání 2 prezentace 3.0
Modul 1 Bádání 3 prezentace 3.0
Modul 1 Bádání 4 prezentace 3.0

Rozšíření: