Očekávané výstupy ŠVP

Žákyně/žák:

  • v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k vyřešení problému
  • po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
  • ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
  • používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy je podmínka splněna
  • spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
  • používá souřadnice pro programování postav
  • používá parametry v blocích, ve vlastních blocích
  • vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije její hodnotu
  • diskutuje různé programy pro řešení problému
  • hotový program upraví pro řešení příbuzného problému

Zdroje

učebnice Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy

(https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly)

Časový plán 15 hodin Září – prosinec
Učivo Odkaz na učivo ve zdrojích Materiály

kap. 7 Rozhodování

Sbírka úloh

Sbírka úloh řešení

Kap7_metodika

Kap7_žákovské_listy

kap. 8 Souřadnice

Kap8_metodika

Kap8_žákovské_listy

kap. 9 Parametry

Kap9_metodika

Kap9_žákovské_listy

kap. 10 Proměnné

Kapi10_metodika

Kapi10_žákovské_listy