Očekávané výstupy ŠVP

Žákyně/žák:

  • pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty
  • pomocí obrázku znázorní jev
  • pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy

Zdroje

metodika Základy informatiky pro 1. stupeň ZŠ

(https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-informatiky-pro-1-stupen-zs)

Časový plán 7 hodin Duben – červen
Učivo Odkaz na učivo ve zdrojích: Materiály

Graf, hledání cesty

Schémata, obrázkové modely

Model

Úvod do modelování pomocí grafů a schémat

07 Aktivita 7_6 Grafové modely

07 Aktivita 7_8 Grafové modely

08 Aktivita 8_2 Další obrázkové modely

B_1–2 Úlohy na ověření modelování

B_3–5 Bobří úlohy na modelování