Očekávané výstupy ŠVP

Žákyně/žák:

  • nainstaluje a odinstaluje aplikaci
  • uloží textové, grafické, zvukové a multimediální soubory
  • vybere vhodný formát pro uložení dat
  • vytvoří jednoduchý model domácí sítě; popíše, která zařízení jsou připojena do školní sítě
  • porovná různé metody zabezpečení účtů
  • spravuje sdílení souborů
  • pomocí modelu znázorní cestu e‑mailové zprávy
  • zkontroluje, zda jsou části počítače správně propojeny, nastavení systému či aplikace, ukončí program bez odezvy

Zdroje:
https://opocitacich.cz/
http://informatika.zsholice.cz

Časový plán 9 hodin Duben – červen
Učivo Odkaz na učivo ve zdrojích: Materiály
Datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému
Správa souborů, struktura složek
Instalace aplikací
Domácí a školní počítačová síť
Fungování a služby internetu
Princip e-mailu
Přístup k datům: metody zabezpečení přístupu, role a přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva)
Postup při řešení problému s digitálním zařízením (např. nepropojení, program bez odezvy, špatné nastavení, hlášení / dialogová okna)
Digitální technologie 6. třída ZŠ

01 Hardware a software

02 Princip práce počítače

03 Soubory a složky

04 Sítě, internet a cloud

05 Web a hledání informací

06 Řešení technických problémů

07 Bezpečnost – cíle a metody útočníků

08 Bezpečnost – zabezpečení zařízení a dat

09 Bezpečnost – digitální identita

10 Bezpečnost – digitální stopa

Digitální technologie