Očekávané výstupy ŠVP

Žákyně/žák:

  • v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k vyřešení problému
  • po přečtení programu vysvětlí, co vykoná
  • ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby
  • používá podmínky pro ukončení opakování, rozezná, kdy je podmínka splněna
  • spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav
  • vytváří vlastní bloky a používá je v dalších programech
  • diskutuje různé programy pro řešení problému
  • vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní
  • hotový program upraví pro řešení příbuzného problému

Zdroje

učebnice Programování ve Scratch pro 2. stupeň základní školy

(https://imysleni.cz/ucebnice/programovani-ve-scratchi-pro-2-stupen-zakladni-skoly)

Časový plán 12 hodin Duben – červen
Učivo Odkaz na učivo ve zdrojích Materiály

kap. 4 Opakování s podmínkou

Kap4_metodika

Kap4_žákovské_listy

kap. 5 Myš a klávesnice

Kap5_metodika

Kap5_žákovské_listy

kap. 6 Posílání zpráv

Kap6_metodika

Kap6_žákovské_listy